Списък на българските имена през вековете

Българските имена запазили се през вековете

Българските имена използвани през вековете

Списък с голяма част от българските лични имена, използвани от народа векове наред.

А

Албен // Албена – Албена е героиня от едноименните разказ и драма на Й.Йовков. По признание на писателя името е образувано от Абленка (Аблена – свързва се с диалектната дума аблен “планински божур” или дърво яблен “ябълка”). Пожелателно име за здраве и физическа красота.
Алена . Свързва се със значението на прилагателното ален “червен”. Пожелателно име за здраве и красота.
Александър, Алекс // Александра, Александрина
Ангел // Ангелина, Ана, Анна, Ани
Асен // Асена, Асенка – Вероятно мъжкото лично име Асен е от тюркски произход с предполагаемо значение “хубав”. Кратко, звучно българско име, с което са известни няколко български владетели от Втората българска държава: Асен I, Иван Асен II, Михаил Асен, Константин Асен.
Аспарух // АспарухаАспарух е името на основателя на славянобългарската държава, първия български владетел. Образувано е от две самостоятелни думи Аспар и рух и означава “Белият конник”
Ахинора – Литературно име, с което писателят Н. Райнов назовава в свой разказ героинята си, жена на хан Аспарух.

Свързани статии

Б

Балкана – Пожелателно име за дълголетие и здраве, образувано е от названието на географски обект: Стара планина – Балкан – още по-старо Каменина.
Белислав, Белослав // Бела, Беляна, Белимира, Белослава – В основата им лежи коренът -бел-/-бял- със значение “бял, хубав”.
Билян // Биляна – Значението на имената се свързва с диалектната дума биле “лековита трева”.
Бисер // Бисера, Бисерка – Пожелателни имена за физическа красота, образувани от нарицателното бисер “перла, маргарит”.
Бистра – Произлиза от бистър “прозрачен, чист, светъл”.
Благой, Благовест, Благомил, Благомир, Благослав // Блага, Благовеста, Благомира, Благородна (Евгения), Благослава – Образувани са от прилагателното благ “добър, кротък, мил, нежен“.
Богдан, Богомил, Богослав // Богдана, Богомила, Богослава – Образувани от съществителното нарицателно бог.
Божидар (Теодосий) // Божана, Божина, Божидара – Образувани са от корен бож-, фонетична разновидност на бог-.
Бойко, Боян // Бойка, Бояна – Пожелателни имена носителите им да израстнат здрави и силни.
Боримир, Борислав, Борис // Боряна, Борислава
Бранимир, Бранислав // Бранимира, Бранислава – Значението на имената се свързва с глагола браня “пазя, съхранявам”.

В

Валентин // Валентина
Велин, Величко, Велислав, Велко // Велина, Велия, Велислава – Пожелателни имена, свързани с прилагателното велик.
Венелин // Венелина
Венцислав // Венцислава – Пожелателни имена, образувани от венец “сплетени в кръг цветя или клонки”.
Вера, Вяра, Верислава . Образувани от съществителното вяра и прилагателното верен.
Веселин, Веско // Весела, Веселина, Веселка – Съдържат пожеланието носителят им да бъде весел.
Вихрен // Вихра – Образувани са от съществителното вихър “бурен, силен вятър”.
Владимир, Владо, Владислав // Влада, Владена, Владимира, Владислава – Означават “да владее, да властва”.
Върбан // Върбана, Върбина .

Г

Гален, Галин // Галена, Галина, Галя – Възможностите им за тълкуване са няколко: от глагола галя “милвам”, преносно “глезя” и причастието гален “милван, глезен”.
Георги
Герган // Гергана – Пожелателни имена за физическа красота, образувани от наименованието на широко разпространеното у нас градинско цвете гергана.
Горан // Горана – Обикновено се свързват с гора “обрасла с дървета площ”. Така по смисъл съответстват на Силвия, Силвестър, Силва, Силви.

Д

Данаил // Данаила – Означават “божи съдник”.
Дарин, Дарослав // Дарина, Дарослава – Съдържат пожеланието носителите им да притежават някаква дарба, да бъдат даровити. Възможно е да са израз на родителската радост, че им е “дарено” дете.
Даян, Диан // Даяна, Диана
Деян // Деяна – Образувани са от старобългарски глагол със значение “работя, действам, правя”.
Делян // Деляна – Пожелателни имена. От старобългарски – “правя, работя”.
Деница – По името на звезда, наречена още Вечерница и Зорница.
Десимир, Десислав // Десимира, Десислава – Пожелателни имена – “намирам, срещам”.
Детелин // Детелина
Добри, Добрил, Добрислав, Добромир, Доброслав // Добрина, Добромила, Добромира, Доброслава – Образувани са с една от петте най-разпространени личноименни основи, свързана с прилагателното добър.

Е

Ева
Евгени // Евгения – Означават “блгороден/на”.
Евдокия
Евелин, Евелина
Екатерина
Елеонора, Елена – От гр. “слънчева светлина
Елица, Елка – Пожелателни имена за физическа красота и здраве. По дървото ела.
Емил, Емо // Емилия, Емили

Ж

Жан // Жана
Живко // Живка – Свързват се с глагола живея и производните от него жив и живот.

З

Здравко // Здравка – Образуването им може да се свърже с дуните здрав, здраве.
Злати, Златко, Златимир, Златислав // Златина, Златимира, Златислава – От злато “благороден метал”.
Зорница – от името на звездата Зорница. Пожелателно име за физическа красота.

И

Ивайло // Ивайла
Иван // Ивана, Иванка
Иво // Ива, Ивона, Ивелина
Иглика
Ина, Инна
Ирена, Ирен, Ирина
Искрен // Искра – Пожелателни имена за душевна чистота и благородство.

Й

Йоан, Йово, Йордан, Йото // Йоана, Йована, Йордана

К

Калин // Калина – Възникнали са по името на дървото калина, заради красивите му цветове и яркочервени плодове.
Калоян // Калояна – Означава буквално “хубавият (добрият) Йоан”.
Камен // Камена – Пожелателни имена за здраве и физическа сила. Съответства на гр. Петър.
Капка – Пожелателно име за физическа красота.
Катерина, Катя.
Кирил // Кирила, Кирилка
Красен, Красимир // Красена, Красимира – Пожелателни имена за физическа красота.
Кремена – Пожелателно име за сила и здраве.
Крум.
Кристин, Кристиян // Кристина, Кристияна

Л

Лидия
Лилян // Лиляна, Лили – Образувани по името на декоративния храст люляк, диалектно лиляк. Пожелателни имена за физическа красота.
Лилия. Пожелателно, образувано от името на цветето лилия, т.е. Да бъде хубава, нежна като лилия.
Лозан // Лозана – Пожелателни имена за плодовитост и дълголетие, образувани от лоза, растение, отглеждано по нашите земи още по времето на траките.
Лъчезар // Лъчезара – Значението им се извежда от прилагателното лъчезарен.
Любов.
Любомил, Любомир, Любослав // Люба, Любов, Любомира, Любослава – Пожелателни имена, образувани от глагола любя “обичам”.
Людмил // Людмила – От старинното люде “хора”. Пожелателни имена носителите им да общуват много хора, да са обичани от тях, или самите те да мислят за хората, да ги радват и прославят.

М

Малина – Пожелателно име за физическа красота, образувано от съществителното малина (плод малина).
Маргарит // Марга, Маргарита, Маргарет, Маргита – Могат да се свържат със цветето маргарита или се извежда от гръцки – “скъпоценен камък”, “бисер”.
Марин, Марти, Мартин // Марина, Марта, Мартина – Свързват се с третия месец на годината март. Съдържат пожелание за здраве и физическа красота.
Магдалена
Меглен (Миглен) // Меглена (Миглена).
Милан, Милен, Милко, Милослав // Мила, Милена, Милина, Милица, Милка, Миляна, Милослава, Мими – Пожелателни имена, образувани от прилагателното мил или от глагола милея.
Миро, Миролюб, Мирослав // Мира, Мирела, Мирена, Миролюба.
Младен // Младена
Момчил // Момчила
Михаил // Михаела

Н

Надя, Надежда – Дават се на дългоочаквани деца или като пожелателни имена – “да се надяват, да очакват нещо хубаво”.
Найден, Найо – Заклинателни имена, образувани от причастието найден “намерен”. Предназначени да запазят живота на носителите си.
Невен, Невян // Невелина, Невена, Невяна – Образувани от името на цветето невен, а то е със значение “не вене, не вехне”.
Недялко // Неда, Недка, Недялка .
Незабравка
Никола, Николай // Николина, Никол, Нина
Ния

О

Огнян // Огняна – Образувани са от съществителното огън. В едни случаи са защитни имена – да предпазят носителя си от мълния, от огън, а в други имат пожелателен характер – да бъдат буйни, с огнен тенперамент.
Орлин // Орлина – Пожелателни имена, образувани от съществителното орел (птица)

П

Павел // Павлина
Пепи, Петър, Петьо // Пенка, Пепа, Петя, Полина, Поля
Пламен // Пламенка, Пламена – Образувани са от съществителното пламък. Съдържат пожеланието носителите им да растат буйни и пламенни.
Пресиан, Пресиян
Преслав // Преслава – Пожелателни имена носителят им да се радва на голяма, велика слава, да бъде преславен.

Р

Ради, Радил, Радин, Радо, Радимир, Радислав, Радмил, Радосвет, Радослав // Рада, Радка, Радмила, Радомила, Радомира, Радосвета, Радослава – Посочените имена имат обобщено значение “радостен, весел, приветлив” като желана черата от характера на бъдещия член на семейството.
Радостин // Радост, Радостина – Съдържат пожеланието на родителите новороденото дете да бъде радост на семейството си и на околните.
Райко, Райчо, Раян // Райка, Райна, Рая – Имената могат да се свържат със съществителното рай “богатство, щастие, благоденствие”.
Ралица – На името на цветето ралица, свързва се с представата за физическа красота и нравствена добродетел.
Роза, Розалина, Розана, Розалия – Пожелателни имена за физическа красота, образувани от името на цветето роза.
Росен // Роса, Росана, Роселина, Росена, Росица – Пожелателни имена, образувани от съществителното роса “ситни капчици, които се появяват по тревите и листата поради нощния хлад”. Съдържат пожеланието за физическа красота и нравствена чистота – делата и помислите им да бъдат чисти като росата.
Румен, Румян // Румена, Румяна – Пожелателни имена за здраве и физическа красота, образувани от прилагателното румен “червен”, преносно “красив”.

С

Самуил, Симо // Симона – По името на български владетел от Първата българска дървета. Името е библейско, заето от еврейски през гръцки и е със значение “измолен от бога”.
Сашо // Саша
Светозар, Светослав, Светлан, Светлин, Светлозар // Светла, Светлана, Светлозара, Светломира – Пожелателни имена, образувани от съществителното светлина, с обобщено значение “светъл, бляскав, сияен” или от свет/свят, със значение “вселена”.
Свилен // Свилена – Пожелателни имена, образувани от съществителното свила “коприна” или от прилагателното свилен “копринен”, преносно мек, нежен, приятен.
Слав, Слави // Слава, Славена – Съдържат обобщено пожелание носителят им да се прослави, да стане известен с делата си пред хората.
Снежа, Снежана, Снежанка, Снежина – Пожелателни имена за физическа красота, образувани от за физическа красота, образувани от съществителното сняг.
Спас, Спасимир // Спасена, Спаска – Пожелателни имена, образувани от стеробългарски “спасител” или от глагола “спася”.
Стамен // Стамена – Пожелателни имена, образувани от запазеното в диалектите прилагателно стамен, употребявано с две значения – “устойчив, здраво положен” или “скромен, приличен”.
Станимир, Станислав, Стоян // Станимира, Станислава, Стояна, Стоянка.
Стефан // Стефана, Стефи
Стилян // Стиляна. Стела .
Страхил // Страхила – Защитни имена, у които е заложено значението “да се страхуват, да се боят от него (нея)”.

Т

Таня, Татяна
Теменуга, Теменужка – на цветето теменужка, с пожелание за красота и нежност.
Теодор // Теодора, Теди
Тихомир // Тиха, Тихомира – Пожелателни имена, образувани от прилагателното тих. В тях е заложен смисъл детето да расте тихо, мирно, кротко, спокойно.
Тодор // Теодора.
Томислав // Томислава .
Траян // Траяна – Традиционни имена, образувани от глагола трая.
Трифон // Трифонка .

Х

Христо, Христин, Христофор // Хриса, Хриси, Христина .

Ц

Цветан, Цветелин, Цветозар, Цветомир, Цветослав // Цвета, Цветелина, Цветозара, Цветомира – Широко разпространени пожелателни имена за физическа красота и здраве.

Ч

Чавдар // Чавдара – Означава “славовладеещ”.
Чудомир // Чудомира – Съдържат пожелание за физическа красота – детето да бъде толкова хубаво, че да му се чудят и радват всички.

Ю

Юлиян // Юлия, Юлиана, Юлияна

Я

Явор // Явора – Пожелателни имена за физическа красота, здраве и дълголетие, образувани от съществителното явор “стройно планинско дърво”, наричан още чинар.
Янислав // Яна, Яница, Янислава.
Ясен // Ясна

Вижте и: имени дни, значение на имената

Back to top button