Свети Георги Победоносец

6ти май - църквата почита паметта на Свети Георги-Победоносец

Свети Георги Победоносец е войник в Римската империя, който е почитан като мъченик на Христовата вяра. Той е един от най-почитаните светци в Източноправославната църква.

Обезсмъртен в мита за Свети Георги и ламята, той е покровител на почти всички балкански държави, включително и България.

Свети Георги и змея

Чудото с което се свързва св. Георги и заради което често е изобразяван, като конник, убиващ змей, е чудото, станало близо до град Вирит.

Свързани статии

Близо до града имало голямо езеро, в което живеел страшен змей. Той често излизал и много хора ставали негова жертва. Когато доближавал градските стени, дъхът му отравял онези, които били наблизо и го вдишвали. Всички се опитвали да се преборят със змея, но нямали успех.

Затова те поискали помощ от царя, той пък заповед, с която разпоредил всеки ден да предават на змея по едно от децата си и тъй да се спасят останалите. Той уверил всички, че когато дойде неговия ред, и той ще предаде дъщеря си на чудовището.

И така всеки ден отвеждали на брега на езерото по едно от децата, докато не дошъл ред на дъщерята на управителя. Когато това станало, гражданите поискали да изпълни обещанието си. Той заповядал на детето си да облече най-хубавата си премяна и да отиде на брега на езерото.

Когато змеят излязъл, се появил св. Георги яхнал бял кон и отишъл при девойката. Попитал я защо стои там и плаче, а тя като му обяснила защо е там, викала към него да бяга.

Вместо това обаче той нападнал змея и го набъчил на копието си. После наредил на момичето да върже змея с пояса си и да го занесе в града.

Народът, като видял това, се разбягал от страх, но св. Георги ги помолил, да не се страхуват, защото Господ Иисус Христос го е изпратил да ги избави от това зло, за да повярват в Него. Подир тези думи светият войн отрязал с меча си главата на змея, а хората повярвали в Бога и всички до един се покръстили, а те били двадесет и пет хиляди без жените и децата.
На това място по-късно била съградена голяма църква на името на Божията Майка и друга една на името на св. Георги Победоносец. Тук именно станало и друго чудо. При освещаването на този храм избликнал извор с жива вода, която лекувала много душевно и телесно болни.

Свети Георги и исляма

Св. Георги е толкова популярен, че се радва на особена почит дори и в исляма. Св. Георги (араб. Джирджис, Гиргис, познат също и като Ел Худ, Ал Хадр, Ал Хадир) се явява един от главните некоранични герои и светци на исляма.

Ислямските му жития удивително повтарят някои от  гръцките и латински версии на житието на светеца с тази разлика, че действието в повечето от тях се развива няколко века по-късно, по времето на Мохамед.

Една от най-ранните версии, засвидетелствана от Ат Табари (9 в.) обаче говори, че св. Георги е бил ученик на един от апостолите на пророк Иса (Иисус Христос – в исляма Христос е само пророк, макар и най-големият). Св. Георги се опълчил срещу издигането на статуя на Аполон от царя на Мосул – Дадан. За тази своя постъпка той бил жестоко измъчван и многократно умъртвяван, но Бог винаги го възкресявал.

Житие на Свети Георги

икона на свети Георги
икона на свети Георги

Според историческите записи достигнали до нас, свети Георги е римски войник и християнин. Той е роден на територията на днешна Турция.

Младият Георги постъпва на служба в армията, където успява да се прояви като добър войник и успява бързо да се издигне в йерархията.

По това време император Диоклециан издава заповед за издрирването и екзекутирането на всички християни в имеприята. Георги също е включен и му е заповядано да участва в издирванията. Тогава той се проявява като християнин и отказва да изпълни заповедтта.

Диоклециан заповядва той да бъде екзекутиран като предател. Според преданието, когато го повели към тъмницата, копието на едн от войниците се превило на две. Георги бил убеден, че е под упеката на Господ!

Измъчвали го по много и различни начини, но той винаги оствал непреклонен в своята вяра. Накравя го завързали за дървено колело и стъргали тялото му с железни остриета.

Императора бил убеден, че Георги е починал и решил да го пренесе в жертва на един от езическите храмове. Тогава станало чудо – появил се ангел, който изцерил и освободил мъченика. Решили да го сложат в яма с негасена вар, в което мъченика влязал сам и след 3 дни излязъл невредим.

Каквито и изпитания на поставяли пре свети Георги и на каквито и мъчения да го подлагали, той винаги излизал невредим и продължавал да върши чудеса.

Мощите на свети Георги са погребани в град Лида – днешна Палестина. Християните го почитат като мъченик за безбройните чудеса който е извършил, както и като небесен войн и закрилник.

Използвани материяли от Wikipedia

Back to top button