Признаци на Съдния ден

В какво се състои краят на Света?

Съдния ден и края на света

Съвременните учени са формулирали някои концепции по повод възможния край на света, дължащ се на глобално затопляне, екологична катастрофа и други възможни аномалии. Но първата идея за настъпването на сетните дни произлиза от религията, в това число и от християнството. И независимо от големите научни открития християнската идея за края на света все още не опровергана от никого.

Признаци на Съдния ден
Признаци на Съдния ден

И така, в какво се състои краят на света?

Да започнем с това, че в Библията се говори за липсата на точна дата на това събитие. Но там са описани признаците, по които може да се разпознае пришествието на края, или както е наречен още – Съдния ден.

Първият признак – това е всеобщата разпространеност на евангелието, даваща на човека избор да го приеме или да се откаже от него.

Вторият признак е засилване на “тъмната“ страна, съпроводено с преобладаването на негативни параметри у човека. В резултат на това настъпва увеличаване нивото на престъпността и установяване на беззаконие. Това на свой ред води ди кръвопролитни войни с масово измиране на хора, поява на различни болести и глад. Всички тези беди, които се стоварват върху човека, възпрепятстват стремежа му към духовно развитие, но затова пък преумножават желанието и жаждата за материални блага.

В крайна сметка, на престола ще се възкачи антихрист, по време на чието управление ще се появи Исус Христос и ще го унищожи. Хората, доживели този момент, мигновено ще се преобразуват, както и целия свят, като цяло. Телата на тези, които до последния момент не са били съблазнени от сатаната и не са предали вярата си, ще се избавят от всичко земно и ще станат духовни и безсмъртни. Грешниците, които последват тъмния владетел, също ще напуснат телата си, но ще са длъжни да понесат страшни, вечни мъки за неблаговидните си постъпки приживе.

Не трябва да се мисли обаче, че това наказание наподобява изгарянето в огън. За тях е подготвена друга участ – богоизоставяне, лишаване от правото на пребиваване в Царството Божие. А това е много по-страшно от адските мъки. Навярно, всеки е изпитвал силата на душевната травма, която носи много по-големи щети от физическата. А праведниците, последвали Христос, ще живеят вечно в Царството небесно.

А какво да правят осъдените, как да постигнат опрощение ?

Само разкайвайки се за греховете си, човек ще постигне щастлив, извечен живот с Бога. Ако не го направи, ако остане равнодушен към християнската вяра, ще го застигне наказанието на вечното заточение в Ада.

Вижте още и ⤵️
Седемте чудеса на света
Скулптури от целия свят

Back to top button